Privacy Policy

SpecialEffectsCompany.nl, onderdeel van Elementum FX B.V., is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens die u via www.SpecialEffectsCompany.nl versterkt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze website.

SpecialEffectsCompany.nl houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens evenals de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze website en/of gebruik maken van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door SpecialEffectsCompany.nl van uw gegevens. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze website en/of onze diensten te maken.

Website gegevens zoals bezoekersaantallen, gebruikte browsers en bezochte pagina's worden, voor zover SpecialEffectsCompany.nl dergelijke gegevens gebruikt, anoniem verwerkt. Deze informatie heeft enkel het doel de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website te verbeteren. We maken gebruik van cookies die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaats. Hierin wordt bijvoorbeeld de inhoud van de winkelwagen bijgehouden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of een service inspanning. Hiermee zijn bedoeld uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres.

Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen. Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig.

Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd.

SpecialEffectsCompany.nl behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze website.

Contact ons voor meer informatie.

SpecialEffectsCompany.nl

Klantenservice